Koleżanki i Koledzy

dr hab. n. med. Dawid Murawaprof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i poprzedzającą go XXXII Konferencję Naukowo-Szkoleniową PTChO dotyczącą tematu: „Postępowanie w zaawansowanych nowotworach górnego odcinka przewodu pokarmowego”.

Zjazd organizujemy w Poznaniu w dniach 21–23 maja 2015 roku. Tematem przewodnim naszego spotkania będzie „Leczenie skojarzone raka piersi oraz postępy w chirurgii onkologicznej”. Poruszonych zostanie wiele ważnych i zarazem kontrowersyjnych problemów, część z udziałem ekspertów z zagranicy. W zakresie raka piersi dyskusja dotyczyć będzie biopsji węzła wartowniczego, onkoplastyki i rekonstrukcji oraz leczenia miejscowego, w tym radioterapii śródoperacyjnej. Osobna ciekawa sesja omawiać będzie „Ważne problemy w leczeniu raka piersi”. W zakresie postępów w chirurgii onkologicznej proponujemy między innymi trzy sesje dostosowane do pytań często stawianych przez Państwa w codziennej praktyce klinicznej. Będą to: problemy dotyczące kontroli po radykalnym leczeniu nowotworów różnych lokalizacji, nowe techniki leczenia przerzutów do wątroby oraz kontrowersje w chirurgii onkologicznej.

Zapraszając Państwa na XXI Zjazd PTChO, jesteśmy przekonani, że będzie on nie tylko okazją do wymiany doświadczeń i dyskusji, ale również okazją do wspólnych spotkań.

dr hab. n. med. Dawid Murawa
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

 prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
Prezes PTChO