Kurs wprowadzający dla specjalizujących się w chirurgii onkologicznej

Termin:

  • jednodniowy - stary tryb; rozpoczyna się 21.05. 2015 r.
  • dwudniowy - nowy tryb; rozpoczyna się w 20.05. 2015 r.

Lokalizacja:  Wielkopolskie Centrum Onkologii

Przewodniczący: Andrzej Stelmach, Dawid Murawa

Kierownik naukowy:

  • stary tryb - Andrzej Stelmach,
  • nowy tryb - Dawid Murawa

Kierownik administracyjny: Wojciech Łobaziewicz


Uczestnicy kursu powinni rejestrować się na stronie CMKP (Rejestracja), po ukazaniu się ogłoszenia dotyczącego kursu.


PROGRAM KURSU

Środa, 20 maja 2015 roku  (14:00 – 18:00)

14:00-14:30

 

Badania kliniczne w chirurgii onkologicznej

prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski

14:30-15:00

 

Zasady leczenia skojarzonego

dr hab. med. Dawid Murawa

15:00-15:45

 

Podstawy formalno prawne

dr n med. Krzysztof Kordel

15:45-16:15

 

Zasady farmakoekonomiki

prof. dr hab. Elżbieta Nowakowska

16:15-16:30

Przerwa

16:30-17:00

 

Zasady  przygotowania publikacji naukowej do druku

prof. dr hab. med. Edward Towpik

17:00-17:30
 

 

Zasady postępowania medycznego opartego na dowodach naukowych

dr med. Wojciech Wysocki

17:30-17:45

 

Zasady klasyfikacji nowotworów

dr med. Wojciech Łobaziewicz

17:45-18:00

 

Podstawy epidemiologii nowotworów

dr med. Wojciech Łobaziewicz

 

Czwartek , 21 maja 2015 roku  (8:30 – 13:00)

8:30-8:45

 

Zasady etyki w chirurgii onkologicznej

prof. dr hab. med. Krzysztof Herman

8:45-9:15

 

Zasady  leczenia operacyjnego nowotworów

prof. dr hab. med. Krzysztof Herman

9:15-9:45

 

Diagnostyka obrazowa nowotworów

dr n med. Ewa Wierzchowsławska

9:45-10:15

 

Podstawy biologii molekularnej w onkologii

prof. dr hab. med. Janusz Siedlecki

10:15-10:45

 

Zasady leczenia systemowego nowotworów

prof. dr hab. med. Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz

10:45-11:00

Przerwa

11:00-11:30

 

Zasady  napromieniania nowotworów

prof. dr hab. med. Jacek Fijuth

11:30-12:00

 

Zasady diagnostyki histopatologicznej nowotworów

prof. dr hab. med. Anna Nasierowska-Guttmejer

12:00-12:30

 

Interdyscyplinarność chirurgiczna w onkologii

prof. dr hab. med. Andrzej Stelmach

12:30-13:00

 

Zaliczenie kursu

prof. dr hab. med. Andrzej Stelmach