Opłaty

OPŁATA REJESTRACYJNA

Wniesienie opłaty do 11.01.2015

Wniesienie opłaty do 15.04.2015

Wniesienie opłaty do 05.05.2015

Wniesienie opłaty od 06.05.2015
i na miejscu

Członkowie PTChO i TChP

450 zł

550 zł

600 zł

700 zł

Uczestnicy niebędący członkami PTChO i TChP

500 zł

600 zł

700 zł

800 zł

Doktoranci i studenci

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

Osoby towarzyszące

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

Pielęgniarki

100 zł

100 zł

100 zł

100 zł

 200 zł na miejscu

Spotkanie towarzyskie w dniu 22 maja – 200 zł* (Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zakupu)

Opłata rejestracyjna obejmuje:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm,
 • uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia zjazdu,
 • materiały zjazdowe,
 • poczęstunki podczas przerw.

Opłata rejestracyjna dla osób towarzyszących obejmuje uczestnictwo w uroczystości otwarcia zjazdu oraz uprawnia do korzystania z poczęstunków podczas przerw.
Osoby towarzyszące nie otrzymują materiałów zjazdowych, nie mają wstępu na sesje wykładowe oraz wystawę firm.

*Uczestnictwo w spotkaniu towarzyskim w dniu 22 maja 2015 roku wiąże się z dodatkową opłatą dla wszystkich.

Opłatę rejestracyjną należy wpłacać po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi konferencji, wybierając zakładkę REJESTRACJA.
Opłatę rejestracyjną należy wpłacać  na rachunek bankowy:

VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
BNP Paribas Bank Polska SA, o. Gdańsk
94 1600 1303 0004 1007 1035 9151

z dopiskiem: „imię i nazwisko, zjazd ptcho 2015”

Osoby rejestrujące się za pośrednictwem internetowego systemu obsługi uczestników prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu faksem na numer: (58) 320 94 60
lub mailem na adresptcho2015@viamedica.pl

Z dniem 26.03.2014 roku zostały wprowadzone następujące opłaty za wysyłkę faktur:

 • wysyłka e-mailem - 0,00 PLN
 • list zwykły polecony - 5 PLN


Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Konferencji należy zgłaszać na adres organizatora lub mailem na adres: ptcho2015@viamedica.pl
 W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona od momentu wpłaty do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne
  wynoszą 10%
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 35%
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów