Wykładowcy zagraniczni

 

Univ.-Prof. Dr. med. Felix SedlmayerProf. Felix Sedlmayer

Zakład Radioterapii i Radioonkologii, Landeskrankenhaus Salzburg,

Uniwersytet Medyczny w Paracelsus (PMU); Salzburg, Austria

Od marca 2007 roku Dyrektor Naukowy Instytutu do spraw Badań nad Rozwojem Zaawansowanych Technologii Radiologicznych (radART) w PMU.

 

 

 

Członek medycznych towarzystw naukowych:

Austriackie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (ÖGRO) — wiceprezes, były prezes, Międzynarodowe Towarzystwo Radioterapii Śródoperacyjnej (ISIORT), ISIORT Europa — były prezes, Austriackie Towarzystwo Senologii, Międzynarodowe Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej ÖGRO (ICRO/ÖGRO) — wiceprezes, Zarząd medyczny MedAustron (Centrum terapii jonowej), Europejska Szkoła Onkologii (DESO), Konferencje konsensusowe w Sankt Gallen.

Współredaktor  „Strahlentherapie Onkologie”. Recenzent naukowy w wielu czasopismach o tematyce radioonkologicznej.

Autor ponad 160 artykułów naukowych i doniesień publikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych i książkach.

Zainteresowania naukowe:

 • rak piersi,
 • nowotwory urologiczne,
 • rak płuca,
 • rak odbytu,
 • radioterapia śródoperacyjna (IORT),
 • radioterapia obrazowa (IGRT),
 • robotyka w radioterapii.

 

Dr. Ibrahim EdhemovicDr Ibrahim Edhemovic

Kierownik Zespołu Lekarzy Schorzeń Jelita Grubego w Zakładzie Chirurgii Onkologicznej Instytutu Onkologii w Lublanie (Słowenia), prezes Słoweńskiego Sektora Chirurgii Onkologicznej.

Ukończył Szkołę Medyczną w Tuzla, na Uniwersytecie w Tuzla (Bośnia i Hercegowina). Zdobywał praktykę jako chirurg w Centrum Medycznym w Brczku (Bośnia i Hercegowina) oraz w Szpitalach Uniwersyteckich w Zagrzebiu (Chorwacja) i Lublanie (Słowenia). Obecnie jest certyfikowanym specjalistą w zakresie chirurgii oraz chirurgii jamy brzusznej. Ukończył studia podyplomowe na wydziale medycznym Uniwersytetu w Lublanie i otrzymał tytuły magistra nauk medycznych, a następnie doktora. Zdał również egzamin EBSQ/WFSOS w specjalizacji chirurgii onkologicznej w Lille we Francji i został przyjęty jako stypendysta na Wydział Chirurgii Onkologicznej w Tom Baker Cancer Center w Calgary w Kanadzie.

Prowadzi warsztaty dotyczące raka odbytu i praktyki dla studentów medycyny. Jest wykładowcą i egzaminatorem kilku kursów, zajęć doskonalących i egzaminów z dziedziny chirurgii onkologicznej, organizowanych przez Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO) i inne organizacje w Europie.

Jest byłym członkiem zarządu ESSO i obecnym członkiem Komitetu Edukacji i Szkoleń ESSO, Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (SSO) i Międzynarodowej Unii na rzecz Walki z Rakiem (UICC).

W ramach wcześniejszej działalności badawczej pracował nad analizą fosfolipazy A2 w schorzeniach nowotworowych jelita grubego oraz węzłów wartowniczych w raku piersi. Obecnie w swojej pracy naukowej skupia się na elektrochemioterapii, narodowych i międzynarodowych badaniach klinicznych nad zaawansowanym rakiem odbytu, leczeniu neoadjuwantowym pacjentów z rakiem odbytu, a także rozwoju baz danych i systemów informacyjnych szpitali.

 

Zainteresowania naukowe Dr. Edhemovica obejmują głównie:

 • leczenie raka jelita grubego i przerzutów do wątroby,
 • zaawansowane guzy miednicy pierwotne i nawracające,
 • zrakowacenie otrzewnej,
 • zabiegi endoskopowe,
 • rak piersi.

 

Prof. Dr. med. Marc W. Sutterlinprof. dr med. Marc W. Sutterlin

Dyrektor Zakładu położnictwa i ginekologii Centrum Medycznego Uniwersytetu Mannheim, Niemcy.

Profesor położnictwa i ginekologii na wydziale medycyny Mannheim na Uniwersytecie w Heidelbergu, Niemcy.

Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Profilaktyki Chorób Piersi w Mannheim.

Prof. Sütterlin studiował na uniwersytecie w Kolonii (Niemcy), odbywał praktykę położniczą i ginekologiczną na uniwersytecie w Würzburgu (Niemcy). W 1993 roku otrzymał tytuł doktora nauk medycznych (Dr n. med.) na Uniwersytecie w Kolonii. Jest także pracownikiem naukowym na wydziale położnictwa i ginekologii w Royal Free and University College Medical School w Londynie (Wielka Brytania). Otrzymał tytuł specjalisty położnictwa i ginekologii, certyfikat podspecjalności ginekologii operacyjnej specjalnej oraz chirurgii piersi, a także onkologii ginekologicznej.

Prof. Sütterlin jest członkiem wielu naukowych towarzystw medycznych. 

Jest także autorem wielu prac z dziedziny medycyny oraz rozdziałów publikacji książkowych.

 

Education

1986–1992 Education in medicine, University of Cologne / Germany
1992–2000 Training in Obstetrics & Gynecology, University of Wurzburg / Germany
1993 Degree: Doctor of Medicine (dr med.), University of Cologne / Germany
1999 Research fellow in the Dept. of Obstetrics & Gynaecology, Royal Free and University College Medical School London / UK
2000 Specialty in Obstetrics & Gynecology, Board certification
2003 Subspecialty in Special Operative Gynecology & Breast surgery, Board certification
2005 Subspecialty in Gynecological Oncology, Board certification

 

 

 

 


 

 

Experience

2000–2006 Head Consultant, Dept. Obstetrics & Gynecology, University of Wurzburg
2001 Assistant Professor, University of Wurzburg / Germany
2006 Associate Professor, University of Wurzburg / Germany 2006-2007, Director, Dept. Obstetrics & Gynecology, Marienhospital Stuttgart / Germany
since 2007 Full Professor, Medical Director and Chairman, Dept. Obstetrics & Gynecology, University Medical Center and Medical Faculty Mannheim, Heidelberg University/ Germany

 

 

 

 

 

 
 

Dr med. Marek BudnerDr med. Marek Budner

 

 

 

 

 

 

1979–1990 Asystent w Instytucie Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w Poznaniu
1990  Praca doktorska
1990–2002  Zastępca kierownika Kliniki w Hanse Klinikum Stralsund w Niemczech
Od października 2002  Kierownik Kliniki Chorób Kobiecych i Położnictwa oraz Braest Unit w HELIOS Klinikum Bad Saarow 
2001 Członek rady naukowej czasopisma naukowego „Kolposkopia”. Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Patologii Szyjki Macicy i Kolposkopii
2005 Uprawnienia Niemieckie „Brustoperateur” do 2-letniego kształcenia w zakresie chirurgii piersi
2006 Członek Zarządu Sekcji Patologii Szyjki Macicy i Kolposkopii NiemieckiegoTowarzystwa Ginekologicznego
2012 Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa 
Członek wielu towarzystw naukowych.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Dr Med Franco Roviello

Dr med. Franco Roviello

Ordynator Oddziału Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Ogólnej w Klinice Chirurgii Onkologicznej, Nuovo Policlinico w Sienie

Autor i współautor 350 prac naukowych, z których 200 posiada impact factor. Pełni obowiązki zastępcy redaktora naczelnego „European Journal of Surgical Oncology” w dziale dotyczącym górnego odcinka przewodu pokarmowego

Jako specjalista w dziedzinie chirurgii nauczał studentów medycyny podczas praktyk chirurgicznych oraz wygłaszał wykłady. Wprowadził nowoczesną koncepcję chirurgii onkologicznej — od podstawowej wiedzy laboratoryjnej do całkowitej integracji między chirurgiem i innymi osobami przy postępowaniu z pacjentami chorymi na raka (molekularna podstawa karcinogenezy, progresja i przerzuty rakowe, poprawne stwierdzanie stadium rozwoju nowotworu, leczenie neoadjuwantowe oraz adjuwantowe, terapia celowana, badania kontrolne, leczenie nawrotów).

Wykształcenie

1980 - 1987

Uniwersytet w Sienie (Włochy)

Lipiec 1987

Ukończenie kierunku Medicine and Surgery (stopień magistra) z wyróżnieniem

 

 

 

 

Edukacja Podyplomowa

1988 - 1993

Praktyka chirurgiczna w zakresie chirurgii ogólnej i nagłej
Oddział Chirurgii Nuovo Policlinico w Sienie
Szkolenie podspecjalności i certyfikat w dziedzinie chirurgii onkologicznej

Lipiec 1992

Akredytacja w chirurgii ogólnej 

 

 

 

 

 

Doświadczenie

1991 - 1996

Chirurg: chirurgia ogólna, nagła oraz onkologiczna (Praca akademicka i kliniczna)
 Oddział Chirurgii Nuovo Policlinico w Sienie
Ograniczone przywileje i całkowita niezależność oraz odpowiedzialność w leczeniu  pacjentów

1996 - 2005

Główny chirurg: chirurgia ogólna, nagła oraz onkologiczna
(Praca akademicka i kliniczna)
Oddział Chirurgii Nuovo Policlinico w Sienie
Ponad 1500 skomplikowanych zabiegów oraz 2000 zabiegów innego rodzaju.

2005 - 2011

Kierownik Oddziału Zaawansowanej Chirurgii Onkologicznej, Nuovo Policlinico w Sienie

od lipca 2011

Kierownik Oddziału Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Ogólnej w Klinice Chirurgii Onkologicznej, Nuovo Policlinico w Sienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wyróżnienia, Nagrody
 

 • Stypendium Ministra Edukacji (1987–1991))
 • Sclavo Molecolar Biology Research Center (1987-1990)
 • Stypendium Erasmus; Wydział Chirurgii Naczyniowej Uniwersytetu w Grenadzie, Hiszpania (1990)
 • Pierwsza nagroda za pracę oryginalną na Spotkaniu Onkologicznego, Bari 1990
 • Pierwsza nagroda za pracę oryginalną na Spotkaniu SITILO, Piza 2001
 • Nagroda za prace oryginalną na Międzynarodowym Kongresie Raka Żołądka, Nowy Jork, kwiecień 2001 
 • Pierwsza nagroda podczas III European Symposium on Ovarian Cancer, Tuluza, 8–10 listopada 2006  
 • Spotkanie American Society of Clinical Oncology na temat górnego odcinka przewodu pokarmowego, San Francisco, styczeń 2012. Mechanizm molekularny w raku żołądka