Zgłaszanie streszczeń

Informujemy, że termin nadsyłania streszczeń upłynął 3 stycznia 2015 roku.

Nadesłane prace zostały poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Zjazdu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej albo ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do dnia 28 lutego 2015 roku.