HEAD

Program

Program ramowy      Zobacz program szczegółowy

Czwartek, 15 września 2016 roku

espresso
11.00–13.00 Zebranie Zarządu PTChO (cz. 1, spotkanie zamknięte)

Piątek, 16 września 2016 roku

espresso espresso
7.45–9.00 Zebranie Zarządu PTChO (cz. 2, spotkanie zamknięte) 8.00–10.00 Konferencja dla pielęgniarek
9.30–10.30 Spotkanie Konsultanta Krajowego z Konsultantami Regionalnymi (spotkanie zamknięte) 10.00–11.30 Spotkanie Sekcji Raka Piersi oraz Sekcji Węzła Wartowniczego
10.45–12.00 Spotkanie ESSO 11.45–12.30 Rejestr GIST
12.00–13.00 Zebranie badaczy PSSO_01 13.00–16.00 Sesja Młodych — konferencja dla studentów
espresso
16.15–17.30 XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO „Postępy w chirurgii onkologicznej”
espresso
18.00–19.30 Ceremonia otwarcia XXII Zjazdu PTChO

Sobota, 17 września 2016 roku

espresso espresso
9.00–11.15 Sesja główna: Rak jelita grubego 8.40–10.00 Sesja główna: Mięsaki i czerniak
10.00–10.15 Wykład specjalny
10.15–10.45 Sesja sponsorowana firmy NUTRICIA
10.45–11.10 Wykład sponsorowany firmy Bayer: Rak wątrobowo-komórkowy
11.15–11.30 Przerwa na kawę 11.15–11.30 Przerwa na kawę
11.30–12.45 Sesja prezesa: Co nowego w chirurgii onkologicznej (2015/2016)?  
12.45–13.25 Patronacka sesja specjalna: Leczenie chirurgiczne — cel czy element strategii terapii nowotworów na przykładzie jelita grubego i nowotworów skóry  
13.25–14.15 Przerwa na lunch 13.25–14.15 Przerwa na lunch
14.15–16.00 Sesja główna: Rak piersi 14.15–15.50 Sesja główna: Nowotwory układu dokrewnego i nowotwory neuroendokrynne
16.00–16.40 Sesja doniesień zjazdowych 15.50–16.30 Sesja objęta patronatem: Leczenie zaawansowanych czerniaków
16.30–16.50 Sesja plakatowa
16.40–17.00 Przerwa na kawę 16.40–17.00 Przerwa na kawę
17.00–17.15 Podsumowanie naukowe zjazdu i ogłoszenie nagrodzonych prac  
17.15–18.45 Walne wyborcze zgromadzenie Członków PTChO  
espresso
20.00 Spotkanie towarzyskie w dniu 17 września (dodatkowo płatne, sprawdź szczegóły >>)

Program szczegółowy       Zobacz program ramowy

Czwartek, 15 września 2016 roku

11.00–13.00 Zebranie Zarządu PTChO (cz. 1.; spotkanie zamknięte)

Piątek, 16 września 2016 roku

7.45–9.00 Zebranie Zarządu PTChO (cz. 2.; spotkanie zamknięte)
8.00–10.00 Konferencja dla pielęgniarek >>
Prowadzący: P. Rutkowski, W. Wysocki
9.30–10.30 Spotkanie Konsultanta Krajowego z Konsultantami Regionalnymi (spotkanie zamknięte)
10.00–11.30 Spotkanie Sekcji Nowotworów Piersi oraz Sekcji Węzła Wartowniczego
Prowadzący: Z. Nowecki, D. Murawa
10.45–12.00 Spotkanie ESSO
A. Kołacińska (spotkanie zamknięte)
11.45–12.30 Rejestr GIST
Prowadzący: P. Rutkowski
12.00–13.00 Zebranie badaczy PSSO_01
W. Zegarski, A. Rutkowski, M. Jankowski, W. Polkowski
13.00–16.00 Sesja Młodych — konferencja dla studentów >> 
A. Jeziorski, M. Jankowski, P. Rutkowski, W. Wysocki, J. Mituś, J. Kenig
16.15–17.30 XXXIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO „Postępy w chirurgii onkologicznej”
Prowadzący: W. Zegarski, J. Kładny, P. Wysocki
  16.15–16.30 Badanie podatności zachorowania na nowotwory złośliwe
J. Lubiński

16.30–16.45 Leczenie przedoperacyjne w wybranych nowotworach
P. Wysocki

16.45–17.00 Techniki małoinwazyjne w chirurgii onkologicznej
W. Zegarski

17.00–17.15 Znaczenie eksenteracji miednicy w chirurgii onkologicznej
A. Stelmach

17.15–17.30
Dyskusja
18.00–19.30 Ceremonia otwarcia XXII Zjazdu PTChO
  Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego
W. Wysocki

Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego
K. Herman

Wystąpienie Prezesa PTChO i Wiceprzewodniczącego Komitetu Naukowego
P. Rutkowski

Uroczystość nadania tytułu Członka Honorowego PTChO

Uroczystość wręczenia medali „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”

Wykład specjalny: Future of Melanoma and its Role as a Paradigm for many Cancers
A. Eggermont

Wykład im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego: Kosmologia a chirurgia.
K. Herman

Wręczenie dyplomów dla autorów najlepszych prac ustnych i plakatowych z XXI Zjazdu PTChO

Wręczenie Nagrody Naukowej PTChO

Sobota, 17 września 2016 roku

9.00–11.15 Sesja główna: Rak jelita grubego
Prowadzący: W. Zegarski, W. Polkowski, A. Rutkowski
  9.00–9.15 Kiedy i jaka radioterapia u chorych na raka odbytnicy
K. Bujko

9.15–9.30 Resekcja laparoskopowa w leczeniu chorych na raka jelita grubego
W. Zegarski

9.30–9.45 Sekwencja leczenia chirurgicznego u chorych z przerzutami raka jelita grubego w wątrobie i ogniskiem pierwotnym
J. Kładny

9.45–10.00 U kogo należy rozważyć cytoredukcję i HIPEC?
W. Polkowski

10.00–10.10 Rola chemioterapii pooperacyjnej u chorych operowanych po radiochemioterapii z powodu nieresekcyjnego pierwotnie raka odbytnicy
M. Jankowski

10.10–10.20 Przednia resekcja czy amputacja brzuszno-kroczowa?
M. Bębenek

10.20–10.30 Jak uniknąć nieszczelności zespolenia kolorektalnego?
P. Mroczkowski

10.30–10.40 Leczenie systemowe w II i III stopniu zaawansowania raka jelita grubego
L. Wyrwicz

10.40–10.50 Nawrót w miednicy po resekcji odbytnicy z powodu raka?
A. Rutkowski

10.50–11.00 Trafność przedoperacyjnej endoskopowej lokalizacji zmian nowotworowych jelita grubego
M. Szura

11.00–11.15 Dyskusja 
8.40–10.00 Sesja główna: Mięsaki i czerniak
Prowadzący: P. Rutkowski, D. Murawa, M. Zdzienicki
  8.40–8.50 Zastosowanie endoprotez w leczeniu chirurgicznym chorych na mięsaki kości
I. Ługowska, A. Pieńkowski

8.50–9.00 Aktualne zasady postępowania z guzami włóknistymi
W. Wysocki

9.00–9.10 Leczenie uzupełniające czerniaka — stan na 2016 rok
M. Szacht

9.10–9.25 Sentinel node biopsy in melanoma 2016 — what’s new?
A. van Akkooi

9.25–9.35 Immunoterapia czerniaków dla chirurga onkologa
T. Świtaj

9.35–9.50 Czy powinniśmy indywidualizować leczenie skojarzone mięsaków w zależności od typu histopatologicznego?
P. Rutkowski

9.50–10.00 Dyskusja 
10.00–10.15 Wykład specjalny
Prowadzący: A. Stelmach, S. Grodecka-Gazdecka, S. Mazur
  Predykcyjne znaczenie badań molekularnych w chirurgii onkologicznej
J. Ryś
10.15–10.45 Sesja sponsorowana firmy NUTRICIA
Prowadzący: M. Jankowski, P. Rutkowski
  10.15–10.20 Przedstawienie wyników ankiety
P. Rutkowski

10.20–10.40 Wdrażanie wytycznych żywieniowych u chorych onkologicznych
M. Jankowski

10.40–10.45 Prezentacja przypadków
P. Nowaczyk
10.45–11.10 Wykład sponsorowany firmy Bayer:
Rak wątrobowo-komórkowy
R. Stec
11.15–11.30 Przerwa na kawę
11.30–12.45 Sesja prezesa: Co nowego w chirurgii onkologicznej (2015/2016)?
Prowadzący: P. Rutkowski, J. Kładny, W. Wysocki
  11.30–11.45 Nowotwory skóry
P. Rutkowski

11.45–12.00 Nowotwory górnego odcinka układu pokarmowego
A. Jeziorski

12.00–12.15 Nowotwory wątroby i dróg żółciowych
K. Zieniewicz

12.15–12.30 Nowotwory dolnego odcinka układu pokarmowego
J. Kładny

12.30–12.45 Nowotwory piersi
J. Piekarski
12.45–13.25 Patronacka sesja specjalna:
Leczenie chirurgiczne — cel czy element strategii terapii nowotworów na przykładzie jelita grubego i nowotworów skóry

Prowadzący: P. Rutkowski, A. Rutkowski
  12.45–13.00 Zasadność interwencji chirurgicznych na przykładzie resekcji guza pierwotnego u chorych na nowotwory jelita grubego
A. Rutkowski

13.00–13.15 Nowotwory skóry — kiedy chirurgia przestaje być najlepszą opcją dla pacjenta?
P. Rutkowski

13.15–13.25 Podsumowanie
13.25–14.15 Przerwa na lunch
14.15–16.00 Sesja główna: Rak piersi
Prowadzący: K. Herman, A. Jeziorski, Z. Nowecki
  14.15–14.30 Rak ukryty piersi
A. Jeziorski

14.30–14.45 Radioterapia śródoperacyjna czy pooperacyjna w raku piersi
W. Polkowski

14.45–14.55 Ponowna biopsja węzła wartowniczego
D. Murawa

14.55–15.05 Zakres leczenia chorych z rakami in situ
T. Nowikiewicz

15.05–15.15 Aktualne leczenie raka Pageta
J. Piekarski

15.15–15.25 Leczenie oszczędzające po indukcyjnej chemioterapii
Z. Nowecki

15.25–15.35 Rekonstrukcja jednoczasowa czy odroczona?
J. Jankau, S. Mazur

15.35–15.45 Jak publikacja badania Z0011 zmieniła praktykę kliniczną w odniesieniu do przerzutów do węzłów wartowniczych?
M. Nagadowska

15.45–15.52 Czy obecność w węźle wartowniczym zmian przerzutowych o charakterze makroprzerzutów u chorych na raka piersi nadal wymaga wykonania uzupełniającej limfadenektomii pachowej? Analiza jednoośrodkowa
T. Nowikiewicz

15.52–16.00 Dyskusja
14.15–15.50 Sesja główna: Nowotwory układu dokrewnego i nowotwory neuroendokrynne
Prowadzący: M. Barczyński, M. Dedecjus, A. Cichocki
  14.15–14.30 Pułapki diagnostyczne w patologii nowotworów endokrynnych
S. Sporny

14.30–14.45 Zakres resekcji w chirurgii raka tarczycy
M. Dedecjus

14.45–15.00 Rzadkie nowotwory neuroendokrynne (EUROCRINE)
M. Barczyński

15.00–15.15 Nowotwory neuroendokrynne trzustki
S. Mrowiec

15.15–15.25 Neuromonitoring w chirurgii onkologicznej
A. Konturek

15.25–15.35 Nowotwory neuroendokrynne jelita grubego
A. Cichocki

15.35–15.50 Dyskusja
15.50–16.30 Sesja objęta patronatem: Leczenie zaawansowanych czerniaków
Prowadzący: P. Rutkowski, T. Świtaj
  15.50–16.00 Leczenie chorych na czerniaki o zaawansowaniu lokoregionalnym
M. Zdzienicki

16.00–16.15 Aktywność pembrolizumabu w terapii przerzutowego czerniaka — doświadczenia własne
P. Rutkowski

16.15–16.30 Aktywność niwolumabu w terapii przerzutowego czerniaka — doświadczenia własne
T. Świtaj
16.00–16.40 Sesja doniesień zjazdowych
Prowadzący: E. Towpik, J. Słuszniak, J. Piechocki 
  16.00–16.08 Analiza ryzyka nawrotu raka wątrobowokomórkowego po transplantacji wątroby
M. Grąt

16.08–16.15 Przeszczepienie wątroby (OLTx) v. resekcja lub termoablacja (RFA) w leczeniu raka wątrobowokomórkowego (HCC) u chorych z marskością wątroby
D. Wasiak

16.15–16.23 Wyniki terapii przerzutowych nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) zlokalizowanych w odbytnicy
C. Osuch

16.23–16.30 Operacja otwarta v. operacja laparoskopowa w przypadku resekcji nowotworów podścieliskowych żołądka (GIST). Porównanie na podstawie wyników leczenia serii przypadków z dwóch ośrodków
K. Barski 

16.30–16.40 Dyskusja 
16.30–16.50 Sesja plakatowa
Prowadzący: W. Dziewirski, Z. Stojcev, M. Jankowski
  Omówienie przez Komisję Konkursową najciekawszych doniesień plakatowych
16.40–17.00 Przerwa na kawę
17.00–17.15 Podsumowanie naukowe Zjazdu i ogłoszenie nagrodzonych prac
17.15–18.45 Walne wyborcze zgromadzenie Członków PTChO
20.00 Spotkanie towarzyskie w dniu 17 września (dodatkowo płatne, sprawdź szczegóły >>)

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica
www.krakow.pl

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl