HEAD

Program

ŚRODA, 17 MAJA 2017

  Sala B
14.00-19.00 Kurs "Wprowadzenie do chirurgii onkologicznej"

CZWARTEK, 18 MAJA 2017

Sala A Sala B Sala C
9.00-11.00 8.30-13.00 11.00-13.30
Zebranie Zarządu PTCHO Kurs "Wprowadzenie do chirurgii onkologicznej" Posiedzenia Rejestru Klinicznego GIST pod patronatem firmy Pfizer 
Prowadzenie: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr n. med. Elżbieta Bylina

Tematyka:
1. Co nowego w GIST w 2017 roku?
2. Analiza wyników leczenia chorych na zaawansowany GIST w wieku podeszłym
3. Podsumowanie wyników leczenia chorych na zaawansowany GIST po niepowodzeniu imatynibu
4. Współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Chorym na GIST
inż. Piotr Fonrobert
12.00-13.00
Spotkanie Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej z Konsultantami Wojewódzkimi
  Sala Balowa
14.00-14.15 Sylwetki Polskich Chirurgów Onkologów – prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Ruka
Prezentuje: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
  XXXIV Konferencja PTChO: Nowotwory dziedziczne
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
14.15-14.35 Postępy w testach DNA wykrywających predyspozycję do nowotworów
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak, prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
14.35-14.50 Badania kontrolne w zespole Lyncha
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak, prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
14.50-15.05 Znaczenie aktywnego kontaktu lekarz-pacjent w prowadzeniu rodzin z zespołem Lyncha
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński
15.05-15.20 Personalizacja leczenia raka piersi w zależności od mutacji w genach predyspozycji do nowotworów
prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald, dr n. med. Tomasz Huzarski
  Hala IV
17.00-19.30 SESJA INAUGURACYJNA
 Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

Wystąpienie Prezesa PTChO, Przewodniczącego Komitetu Naukowego
 
Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
prof. dr. hab. n. med. Radzisława Kordka

Wystąpienie Dyrektora Wojewódzkiego Wielodyscyplinarnego Centrum Onkologii i Traumatologii w Łodzi
mgr. Wojciecha Szrajbera
 
Wręczenie medali "Zasłużonego dla PTChO"
 
Przyznanie tytułu "Honorowego Członka PTChO"
 
Wręczenie nagrody PTChO
 
Wręczenie nagrody za najlepszą prezentację ustną i plakat na XXII Zjeździe PTChO
 
Wykład im. prof. dr hab. n. med. Tadeusza Koszarowskiego
prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
 
Wykład na zaproszenie PTChO
prof. dr hab. n. med. Adam Maciejewski

Wykład inauguracyjny
Alessandro Gronchi MD, PhD
  Foyer
19.30 Spotkanie po sesji inauguracyjnej

PIĄTEK, 19 MAJA 2017

Śniadanie z ekspertem
  Sala F Sala C
7.30-8.30 Leczenie przerzutów do otrzewnej w raku żołądka
prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
Moderator: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
Usunięcie węzłów chłonnych w operacjach z powodu raka żołądka — czy więcej oznacza lepiej?
prof. dr hab. n med. Piotr Richter
Moderator: prof. dr hab. n med. Krzysztof Zieniewicz
  Sala Balowa 1 Sala E
7.30-8.30 Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna w onkologii
prof. dr hab. n med. Adam Maciejewski
Moderator: prof. dr hab. n med. Arkadiusz Jeziorski
NET-y w żołądku — trudności w diagnostyce i leczeniu
dr hab. n med. Andrzej Cichocki
Moderator: dr hab. n med. Sławomir Mrowiec
  Sala B Sala Balowa 2
7.30-8.30 Nowe terapie w czerniaku
prof. dr hab. n med. Piotr Rutkowski
Moderator:dr hab. n med. Dariusz Nejc
Czy nowe czynniki predykcyjne w raku piersi wyznaczają nowe, bardziej skuteczne możliwości leczenia?
prof. dr hab. n med. Zbigniew Nowecki
Moderator: prof. dr hab. n med. Wojciech Wysocki
  Hala IV
  Sesja I
  Sesja Prezesa PTChO. Postępy w diagnostyce nowotworów żołądka
Prowadzący: prof. dr hab. n med. Józef Kładny, prof. dr hab. n med. Krzysztof Zieniewicz, prof. dr hab. n med. Wojciech Zegarski
8.30-8.50 Rola TK w diagnostyce żołądka
dr hab. n med. Katarzyna Kołaczyk
8.50-9.10 Wartość techniki USG w diagnostyce guzów żołądka
dr hab. n med. Andrzej Smereczyński
9.10-9.30 Rola PET/MR w diagnostyce raka żołądka
prof. dr hab. n med. Michał Studniarek
  Dyskusja 
  Sesja II
  Sesja Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej.
Niektóre aspekty chirurgii raka żołądka

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski, prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
9.30-9.50 Polska chirurgia żołądka na tle chirurgii europejskiej
prof. dr hab. n. med. Piotr Kołodziejczyk
9.50-10.10 Czego patomorfolog oczekuje od chirurga?
prof. dr hab. n. med. Anna Nasierowska-Guttmejer, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
10.10-10.30 Całkowite wycięcie czy częściowa resekcja żołądka w raku tego narządu — czy nadal są kontrowersje?
prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski
10.30-10.45 Czy paliatywna resekcja żołądka ma uzasadnienie?
dr hab. n. med. Dawid Murawa
10.45-11.05 Resekcje wielonarządowe w raku żołądka
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny
11.05-11.20 Gastrektomia z limfadenektomią co najmniej D2 poprzedzona chemioterapią systemową oraz uzupełniona HIPEC u chorych na raka żołądka z przerzutami do otrzewnej
Jerzy Mielko, Bogumiła Ciseł, Magdalena Skórzewska i wsp.
11.20-11.35 Porównanie korelacji oceny cytologicznej i immunohistochemicznej śródoperacyjnego otrzewnowego lavage z pTNM u chorych po gastrektomii z powodu raka żołądka
Tomasz Olesiński, Małgorzata Malinowska, Maria Zwierko i wsp
  Hala IV   Sala Balowa
  SESJA III  
SESJA IV SESJA SPONSORA GŁÓWNEGO — SANOFI
 
Chirurgia małoinwazyjna żołądka
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński, prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
  Wytyczne profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych onkologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów leczonych operacyjnie
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński, prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
Panel ekspertów: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński, prof. dr hab. n. med. 
Witold Tomkowski, prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel
11.45-12.05 Badanie endoskopowe w rozpoznawaniu wczesnych zmian nowotworowych żołądka
dr hab. n. med. Andrzej Białek
12.15-12.35 Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej z zastosowaniem heparyny drobnocząsteczkowej u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym w przebiegu choroby nowotworowej
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński
12.05-12.25 Kiedy zastosować EUS w ustalaniu postępowania w nowotworach żołądka
dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska
12.35-12.50 Profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej z zastosowaniem heparyny drobnocząsteczkowej w przebiegu choroby nowotworowej — szczególne sytuacje kliniczne
prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski
12.25-12.45 Endoskopowa resekcja zmian nowotworowych żołądka
dr hab. n. med. Tomasz Marek
12.50-13.05 Standardy ultrasonograficznego badania naczyniowego
prof. dr hab. n. med. Marcin Gabriel
12.45-13.05 Prezentacja filmów z zabiegów laparoskopowych i endoskopowych z komentarzem
dr hab. n. med. Jan Pertkiewicz
13.05-13.15 Pytania do panelu ekspertów
  Dyskusja    
  Hala II Sala Balowa
13.15-14.15 Lunch Sesja Lunchowa firmy Nutricia
    Żywienie medyczne u chorych na nowotwory w okresie okołooperacyjnym 1. Zaburzenia odżywiania u chorych na nowotwory
lek. Aleksandra Gaborek (Nutricia)

2. Rola żywienia medycznego u chorych na nowotwory w okresie okołooperacyjnym
dr hab. n. med. Tomasz Olesiński
14.15, sala A — Rada Naukowa Akademii Czerniaka
  Hala IV
  SESJA V
  Leczenie skojarzone w raku żołądka
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach, dr hab. n. med. Dawid Murawa, prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski 
14.15-14.35 Kwalifikacja do leczenia systemowego
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
14.35-14.55 Problemy chemioterapii
prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
14.55-15.15 Napromienianie chorych z powodu raka żołądka
dr hab. n. med. Jerzy Wydmański
15.15-15.35 Leczenie celowane u chorych z receptorem HER2
prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz
15.35-15.50 Leczenie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym
dr hab. n. med. Piotr Nowaczyk
15.50-16.00 Analiza przeżyć odległych u chorych po leczeniu operacyjnym raka żołądka, poddanych w latach 2009–2012 uzupełniającej radiochemioterapii wg schematu McDonalda
lek. Ireneusz Pierzankowski, dr hab. n. med. Tomasz Olesiński
16.00-16.10 Rak żołądka w IV st. zaawansowania: wyniki leczenia wielodyscyplinarnego
Bogumiła Ciseł, Jerzy Mielko, Monika Lewicka i wsp.

Dyskusja
  Sesja VI
16.15-17.00 Debata: W jaki sposób można poprawić wyniki leczenia chorych na raka żołądka w Polsce?
Moderator: prof. dr hab. n. med. Józef Kładny
Uczestnicy: prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, dr hab. n. med. Andrzej Białek, prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, prof. dr hab. n. med. Michał Studniarek, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, dr hab. n. med. Jerzy Wydmański, prof. dr hab. n. med. Marek Wojtukiewicz, prof. dr hab. n. med. Piotr Potemski
  Sala Balowa
  Walne Zgromadzenie
17.20 I termin
17.25 II termin
  Hala II
20.00 Kolacja (dodatkowa opłata)

SOBOTA, 20 MAJA 2017

  Śniadanie z ekspertem
  Sala B Sala C
7.30-8.30 Chirurgia małoinwazyjna w nowotworach odbytnicy
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski
Moderator: prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski
Skuteczność zabiegów chirurgicznych w leczeniu raków dziedzicznych
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny
Moderator: prof. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki
  Sala Balowa 1 Sala E
7.30-8.30 Laparoskopowa gastrektomia
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński
Moderator: dr hab. n. med. 
 Dawid Murawa
Operacje w obrębie trzustki: problemy chirurgiczne i ekonomiczne
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter
Moderator: dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec
  Sala Balowa 2  Sala F
7.30-8.30 Co chirurg onkolog powinien wiedzieć o ocenie czynników predykcyjnych i prognostycznych u chorych na nowotwory złośliwe?
dr n. med. Piotr Wiśniewski
Moderator: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
Chirurgia Mohsa w nowotworach skóry
dr hab. n. med. Dariusz Nejc
Moderator: prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski
  Hala IV
  Sesja VII
8.30-9.30 Sesja specjalna PTChO: Aspekty prawne pracy chirurga onkologa
prof. dr hab. Justyna Zajdel
Moderator: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski
  Sesja VIII
9.30-10.15 Wykład na zaproszenie PTChO: Nowotwory a ciąża
prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Moderator: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
  Hala IV Sala Balowa
  SESJA IX SESJA X
10.30-11.00 Ważne aspekty chirurgii onkologicznej.
Współczesna taktyka postępowania w raku połączenia przełykowo-żołądkowego

dr hab. n. med. Piotr Kołodziejczyk
Moderator: dr hab. n. med. Dawid Murawa
Ważne aspekty chirurgii onkologicznej.
Rzadkie nowotwory: trudności diagnostyczne i lecznicze

prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski
Moderator: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
  Hala II
11.00-11.30 Brunch
  Hala IV
  Sesja XI
11.30-12.10 Sesja plakatowa: Postępy w chirurgii onkologicznej
Prowadzący: dr hab. n. med. Janusz Słuszniak, prof. dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

Komentarz do przedstawianych plakatów

Dyskusja
  Hala IV
  Sesja XII
  Sesja nadesłanych referatów ustnych: Postępy w chirurgii onkologicznej
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, dr n. med. Wirginiusz Dziewirski, prof. dr hab. n. med. Zoran Stojčev
12.10-12.20 Odległe wyniki leczenia pierwotnych resekcyjnych nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST) zlokalizowanych w żołądku
Piotr Rutkowski, Elżbieta Bylina, Czesław Osuch i wsp.
12.20-12.30 Analiza częstości i przyczyn powtórnych zabiegów operacyjnych u chorych na raka piersi poddanych leczeniu oszczędzającemu gruczoł piersiowy — co dalej ze śródoperacyjną oceną preparatów po wycięciu guza pierwotnego
Tomasz Nowikiewicz, Maciej Nowacki, Iwona Głowacka-Mrotek i wsp.
12.30-12.40 Wpływ niezaplanowanego leczenia chirurgicznego i niestosowania się do wytycznych na wyniki leczenia chorych na mięsaka kościopochodnego
Piotr Rutkowski, Andrzej Pieńkowski, Tomasz Goryń i wsp.
12.40-12.50 Cytoredukcja i technika HIPEC u młodych pacjentów leczonych z powodu rozsianego międzybłoniaka otrzewnej — raport
Maciej Nowacki, Wojciech Zegarski
12.50-13.00 Rola markerów komórek macierzystych nowotworu w indywidualizacji rokowania chorych z przerzutami raka jelita grubego do wątroby
Wacław Hołówko, Karolina Grąt, Tadeusz Wróblewski i wsp.
13.00-13.10 Chirurgia mikrografi czna Mohsa w leczeniu nowotworów skóry w lokalizacjach szczególnych
Marcin Janiszewski, Janusz Piekarski, Arkadiusz Jeziorski i wsp.
13.10-13.20 Okołooperacyjna analiza wskaźnika Maruyamy u chorych na raka żołądka leczonych chirurgicznie z zamiarem wyleczenia
Karol Rawicz-Pruszyński, Agata Smoleń, Jerzy Mielko i wsp.
13.30 Ogłoszenie wyników konkursu prac.
Zakończenie zjazdu

Organizator:

Via Medica

Patronat honorowy:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

kopernik
Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl