HEAD

Zgłaszanie streszczeń

REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC

Informacje ogólne
Uczestnicy XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych oraz opisów przypadków w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do dnia 10 marca 2017 roku w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Zjazdu, zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego Zjazdu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej albo ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Kategorie tematyczne streszczeń
Należy określić jedną kategorię tematyczną, do której należy zgłaszane streszczenie:

- Nowotwory żołądka

- Ważne aspekty chirurgii onkologicznej

- Postępy w chirurgii onkologicznej – tematyka dowolna,

taka jak: nowotwory piersi, układu pokarmowego, skóry i inne. 

Układ streszczenia
Prace, przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

1. Nagłówek

2. Wstęp

3. Cel

4. Materiał i metody

5. Wyniki

6. Wnioski

7. Słowa kluczowe

Nagłówek powinien zawierać tytuł streszczenia, pierwszą literę imienia i nazwiska autorów oraz ich afiliacje, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę. Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów. Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zostaną opublikowane w czasopiśmie „NOWOTWORY Journal of Oncology”.

Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej.

Pracę można zgłosić jedynie poprzez stronę internetową: www.zjazd.ptcho.org.pl

Organizator:

Via Medica

Patronat honorowy:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

kopernik
Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl