HEAD

Program szczegółowy

Kliknij tutaj, aby pobrać program w formacie PDF

Środa, 16 maja 2018 roku

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Budynek Międzynarodowego Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych

14.00–19.00
Kurs "Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii onkologicznej" — część I

Więcej informacji

14.00–19.00
Kurs „USG piersi” oraz warsztaty praktyczne „Diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego” — część I
Więcej informacji

 Czwartek, 17 maja 2018 roku
Netto Arena Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1, Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
Budynek Międzynarodowego Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych
9.00–12.30 8.00–14.00

9.00–11.00
Zebranie Zarządu PTChO

8.00–13.00
Kurs „Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii onkologicznej" — część II
Więcej informacji

11.00–12.30
Posiedzenia Rejestru Klinicznego GIST — sesja pod patronatem firmy Novartis

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

11.00–11.30
Aktualne wyniki  badań w GIST oraz analizy odległe dotyczące szczegółów terapii imatynibem
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

11.30–11.50
Nowe badania kliniczne u chorych na GIST, w tym aktywne w Polsce
dr hab. n. med Iwona Ługowska, prof. nadzw.

11.50–12.10
Działania Stowarzyszenia Pomocy Chorym na GIST i SPAEN
Piotr Fonrobert

12.10–12.30
Sprawy organizacyjne, doniesienia z ośrodków

9.00–14.00
Kurs „USG piersi” oraz warsztaty praktyczne „Diagnostyka inwazyjna gruczołu piersiowego” — część II
Więcej informacji

Netto Arena
13.30–17.00

13.30–14.15
Special lecture

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

Active surveillance versus standard resection after neoadjuvant chemoradiotherapy for esophageal carcinoma
prof. J. Jan B. van Lanschot (Rotterdam)

14.15–17.00
XXXV Konferencja PTChO: Breast Cancer Unit — dotychczasowe polskie doświadczenia oraz warunki i zasady działania
Prowadzący: dr hab. n. med. Dawid Murawa, dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska, prof. nadzw., dr n. med. Małgorzata Talerczyk

14.15–14.35 
Wpływ akredytacji na organizację pracy i jakość usług medycznych świadczonych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii
dr n. med. Małgorzata Talerczyk, Dyrektor ds. Lecznictwa, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Szczecin

14.35–14.55   
Breast Cancer Unit — jak to działa za zachodnią granicą?
dr n. med. Marek Budner, Helios Klinikum Bad Saarow, Niemcy

14.55–15.15   
Nowe techniki obrazowania raka piersi — znaczenie dla klinicysty
lek. Krzysztof Koziełek

15.15–15.35   
Wielodyscyplinarna współpraca jako podstawa właściwej diagnostyki i leczenia chorych z rakiem piersi
dr n. med. Barbara Radecka, Oddział Onkologii Klinicznej, Opolskie Centrum Onkologii

15.35–15.55   
Skrining i niepalpacyjne zmiany w gruczole piersiowym — jak znakować i jak to optymalnie zoperować?
dr hab. n. med. Dawid Murawa, Oddział Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej, Szpital Pomnik Chrztu Polski, Gniezno

15.55–16.15
Profil zastosowania napromieniania uzupełniającego u pacjentek z rakiem piersi. Radioterapia śródoperacyjna w praktyce zespołu BCU
dr n. med. Michał Falco, Kierownik Oddziału Klinicznego Radioterapii, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Szczecin
dr n. med. Bartłomiej Masojć
, Oddział Kliniczny Radioterapii, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Szczecin

16.15–16.35
Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna w schemacie leczenia raka piersi — co i w jakim zakresie?
dr n. med. Artur Śliwiński, Konsultant Chirurgii Plastycznej, Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, Szczecin

16.35–17.00
Dyskusja

Filharmonia Szczecińska, sala koncertowa
18.00

18.00
Ceremonia Inauguracji XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

  1. Wystąpienie Prezesa PTChO, przewodniczącego Komitetów Naukowego i Organizacyjnego prof. dr. hab. n. med. Józefa Kładnego
  2. Wystąpienie Prezydenta miasta Szczecina Piotra Krzystka
  3. Wystąpienie Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie JM prof. dr. hab. n. med. Bogusława Machalińskiego
  4. Wręczenie nagród za najlepszą prezentację w kategorii plakat podczas XXIII Zjazdu PTChO w Łodzi w 2017 roku
  5. Wręczenie nagród za najlepszą prezentację ustną podczas XXIII Zjazdu PTChO w Łodzi w 2017 roku
  6. Wręczenie medali Zasłużonego dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
  7. Wręczenie tytułu Honorowego Członka PTChO

Sesja Inauguracyjna
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski, prof. dr hab. n. med. Józef Kładny

Wykład im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego. Chirurgia moją pasją
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

Wykład inauguracyjny. Leczenie dziedzicznego raka piersi
prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

20.15
Poczęstunek w foyer


 

Piątek, 18 maja 2018 roku
Netto Arena
SALA A SALA B SALA C
7.30–8.15

7.30–8.15
Poranna kawa z ekspertem
Perspektywy leczenia uzupełniającego czerniaków skóry, postępowanie w czerniakach o zaawansowaniu lokoregionalnym
prof. dr hab. n. med. Piotr. Rutkowski

7.30–8.15
Poranna kawa z ekspertem
Rak piersi u ciężarnych — trudna kwestia nie tylko dla chirurga onkologa
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

7.30–8.15
Poranna kawa z ekspertem
MIS w laparoskopowym leczeniu raka odbytnicy — kolejny etap postępu
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

8.15–10.00

8.15–10.00
Czynniki genetyczno-środowiskowe a wyniki leczenia raków
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński, prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski, prof. dr hab. n. med. Józef Kładny

8.15–8.35
Czynniki genetyczno-środowiskowe a ryzyko raków
prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

8.35–8.40
Dyskusja

8.40–8.55
Poszukiwania genów związanych z ryzykiem i wynikami leczenia nowotworów
prof. dr hab. n. med. Cezary Cybulski

8.55–9.00
Dyskusja

9.00–9.15
Czynniki genetyczno-środowiskowe a wyniki leczenia raków płuca
dr hab. n. med. Marcin Lener

9.15–9.20
Dyskusja

9.20–9.35
Czynniki genetyczno-środowiskowe a wyniki leczenia raka prostaty
dr n. med. Bartłomiej Masojć

9.35–9.40
Dyskusja

9.40–9.55
Czynniki genetyczno-środowiskowe a wyniki leczenia raków jelita grubego
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny

9.55–10.00
Dyskusja

8.15–10.00
Leczenie personalizowane mięsaków tkanek miękkich i kości
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr hab. n. med. Daniel Kotrych

8.15–8.30
Leczenie personalizowane mięsaków tkanek miękkich
dr n. med. Marcin Zdzienicki

8.30–8.35
Dyskusja

8.35–8.50
Mięsaki przestrzeni zaotrzewnowej — współczesne leczenie
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

8.50–8.55
Dyskusja

8.55–9.15
Rekonstrukcje 3D i innowacje w leczeniu rozległych mięsaków kości
dr hab. n. med. Daniel Kotrych, dr n. med. Andrzej Pieńkowski

9.15–9.20
Dyskusja

9.20–9.35
Ortopedyczne pułapki w ocenie zmian w kościach
lek. Krzysztof Antoniak

9.35–9.40
Dyskusja

9.40–9.55
Standardy leczenia skojarzonego mięsaków kości, Polski Rejestr Nowotworów Kości
dr hab. n. med. Iwona Ługowska, prof. nadzw.

9.55–10.00
Dyskusja

   
10.00–12.00

10.00–11.50
Rak trzustki — nowoczesna chirurgia
Prowadzący: dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec, prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński, dr n. med. Andrzej Cichocki

10.00–10.15
Czego może oczekiwać chirurg od radiologa w przedoperacyjnej diagnostyce raka trzustki
dr n. med. Katarzyna Zasada-Cedro

10.15–10.20
Dyskusja

10.20–10.35
Rola i możliwości EUS w diagnostyce przedoperacyjnej raka głowy trzustki
dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska

10.35–10.40
Dyskusja

10.40–11.00
„Artery first” approach at pancreatic head resection
prof. dr med. Jürgen Weitz, MSc.

11.00–11.05
Dyskusja

11.05–11.25
Laparoskopowa pankreatoduodenektomia w raku głowy trzustki — jak ja to robię?
prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński

11.25–11.30
Dyskusja

11.30–11.45
Rekonstrukcja przewodu pokarmowego po pankreatoduodenektomii z powodu raka głowy trzustki
dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

11.45–11.50
Dyskusja

10.00–10.45
Sesja sponsorowana firmy Roche

Kiedy w warunkach polskich chirurg może zadecydować o przejściu pacjentki z rakiem piersi HER2+ do terapii neoadjuwantowej?
Prowadzący: dr hab. n. med. Dawid Murawa

10.00–10.10
Spojrzenie chirurga
dr hab. n. med. Dawid Murawa

10.10–10.20
Spojrzenie radioterapeuty
dr n. med.  Zbigniew Drukała

10.20–10.30
Spojrzenie onkologa
dr n. med. Małgorzta Talerczyk

10.30–10.45
Interaktywna dyskusja z wykładowcami

10.45–11.10
Wykład sponsorowany firmy Novartis

Guzy neuroendokrynne — problem interdyscyplinarny
prof. dr hab. n. med. Anhelli Syrenicz

11.10–12.00
Wykład sponsorowany firmy Medtronic

Kompleksowe zarządzanie chorobą na przykładzie raka jelita grubego
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

 

 

 

10.00–12.20
Sesja satelitarna firmy Coloplast dla pielęgniarek chirurgicznych, stomijnych i opatrunkowych

Prowadząca: Anna Sieja, Konsultant ds. Edukacji Klinicznej Coloplast

10.00–10.05
Wstęp i powitanie
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, Przewodniczący Komitetów Naukowego i Organizacyjnego XXIV Zjazdu PTChO

10.05–10.50
Wyzwania w opiece pooperacyjnej nad pacjentem ze stomią
mgr piel. Magdalena Leyk-Kolańczak

10.50–11.35
Innowacyjny sprzęt stomijny do zaopatrzenia bezpośrednio po operacji dedykowany potrzebom osób po zabiegu wyłonienia stomii — warsztaty produktowe
Anna Sieja, Konsultant ds. Edukacji Klinicznej Coloplast

11.35–12.20
Warsztaty leczenia ran w środowisku wilgotnym
lek. Dorota Mehrholz 

11.50–12.10
Przerwa
12.10–13.30

12.10–13.30
Prawne aspekty wykonywania zawodu chirurga onkologa
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, lek. Jacek Kargul, Hanna Rubaszewska (adwokat)

12.10–12.25
Formy zatrudnienia lekarzy a zasady ich odpowiedzialności cywilnej w świetle uzgodnionych klauzul umownych
Radosław Rubaszewski (radca prawny)

12.25–12.40
Pozycja prawna rezydentów — teoria i praktyka (klauzule opt-out)
Hanna Rubaszewska (adwokat)

12.40–12.55
Działania młodych lekarzy na rzecz „normalności” w publicznej ochronie zdrowia
lek. Krzysztof Hałabuz

12.55–13.10
Wykonywanie zawodu lekarza okiem Państwowej Inspekcji Pracy
Sławomir Włódarczak (przedstawiciel PIP)

13.10–13.25
Planowana nowelizacja w zakresie wykonywania zawodu lekarza — pożądany kierunek zmian, postulaty
Hanna Rubaszewska (adwokat)

13.25–13.40
Czy możliwa jest normalność w publicznej ochronie zdrowia — spojrzenie subiektywne wieloletniego działacza związkowego
Krzysztof Bukiel

12.10–13.30
Sesja prac oryginalnych
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

12.30–14.10
Sesja Amazonek
Prowadząca: dr n. med. Katarzyna Żułak-Bączkowska

12.30–12.35
Wstęp i powitanie
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, Przewodniczący Komitetów Naukowego i Organizacyjnego XXIV Zjazdu PTChO

12.35–13.00
Współczesna kobieta po mastektomii i rehabilitacja w onkologii dla pacjentek po leczeniu raka piersi
dr n. med. Katarzyna Żułtak-Bączkowska

13.00–13.05
Dyskusja

13.05–13.25
Komunikacja w chorobie nowotworowej
mgr Anna Kołodziejska

13.25–13.30
Dyskusja

13.30–13.40
Opieka pielęgniarska po leczeniu operacyjnym raka piersi
mgr Danuta Waszczeniuk

13.40–13.45
Dyskusja

13.45–14.05
Nowości w chirurgii rekonstrukcyjnej u pacjentek leczonych z powodu raka piersi
dr hab. n. med. Dawid Murawa

14.05–14.10 Dyskusja

13.30–14.30
Lunch
14.30–16.20

14.30–16.20
Chirurgia zaawansowanych raków zlokalizowanych w miednicy
Prowadzący: prof. dr. hab. n. med. Andrzej Stelmach, prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek, prof. dr hab. n. med. Wiesław Janusz Kruszewski, dr hab. n. med. Zoran Stojcev, prof. nadzw.

14.30–14.50
Anatomia miednicy dla chirurga — płaszczyzny powięziowe, „holy plane”, przepona, miednica, ściana boczna, anatomia splotów przedkrzyżowych
prof. dr hab. n. med. Wiesław Janusz Kruszewski

14.50–15.10
Extended endopelvic resection for the treatment of locally advanced and reccurent cervical cancer
prof. em. dr. med. dr. rer. nat. Michael Hoeckel

15.10–15.15
Dyskusja

15.15–15.35
Chirurgia zaawansowanego raka jajnika — zabiegi radykalne i cytoredukcyjne
prof. dr hab. n. med. Łukasz Wicherek

15.35–15.40
Dyskusja

15.40–15.55
Wytrzewienia miednicy w raku odbytnicy — wskazania, technika chirurgiczna, powikłania
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny

15.55–16.00
Dyskusja

16.00–16.15
Odprowadzenie moczu po wytrzewieniu miednicy — wybór sposobu, technika wykonania i powikłania
prof. dr. hab. n. med. Andrzej Stelmach

16.15–16.20
Dyskusja

14.30–15.45
Upper gastrointestinal malignancies — optimal multimodality treatment

Chair/Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wojciech P. Polkowski, dr hab. n. med. Dawid Murawa, dr hab. n. med. Karol Połom

14.30–14.50
Genes and receptors in esophageal carcinoma
dr hab. n. med. Mirosław Kozłowski (Białystok)

14.50–14.55 Discussion

14.55–15.15
Molecular biology guided surgery for gastric cancer
dr hab. n. med. Karol Połom (Siena/Gdańsk)

15.15–15.20 Discussion

15.20–15.40
Treatment of advanced gastric cancer with high risk of intraperitoneal progression or limited peritoneal carcinomatosis
Roman Yarema (Lwów)

15.40–15.45 Discussion

14.30–15.00
Sesja sponsorowana firmy Nestle
Immunomodulujące leczenie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym w świetle aktualnej wiedzy i obowiązujących wytycznych
dr hab. n. med. Dawid Murawa

15.00–15.30
Sesja sponsorowana firmy Nutricia

Rola interwencji żywieniowej u chorych operowanych z powodu nowotworów złośliwych
dr n. med. Michał Jankowski

 

16.20–16.30
Przerwa
16.30–17.30

16.30–17.30
Co nowego w leczeniu chirurgicznym i uzupełniającym nowotworów
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko, dr hab. n. med. Violetta Sulżyc-Bielicka, prof. nadzw.

16.30–16.45
Radioterapia raka odbytnicy — kiedy możemy nie napromieniać przedoperacyjnie?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko

16.45–16.50
Dyskusja

16.50–17.05
Laparoskopowa chemioterapia dootrzewnowa — PIPAC w rakowatości otrzewnej
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, dr n. med. Maciej Nowacki

17.05–17.10
Dyskusja

17.10–17.25
Chemioterapia neoadjuwantowa raka trzustki: wskazania, wyniki
dr hab. n. med. Violetta Sulżyc-Bielicka, prof. nadzw.

17.25–17.30
Dyskusja

16.30–16.50
Wykład sponsorowany firmy MSD
Kiedy zastosować immunoterapię w czerniakach?
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
 
17.30–18.00
Przerwa

18.00
Walne Zgromadzenie PTChO

Zobacz porządek obrad >>

   


Sobota, 19 maja 2018 roku
Netto Arena
SALA A SALA B SALA C
8.00–10.00

8.00–10.00
Radiologia zabiegowa w onkologii
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Maciej Pech, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz, dr n. med. Adam Zapaśnik

8.00–8.15
Możliwości i techniki radiologii zabiegowej w leczeniu onkologicznym
prof. dr hab. n. med. Maciej Pech (Magdeburg)

8.15–8.20
Dyskusja

8.20–8.35
Chemoembolizacja guzów pierwotnych wątroby
dr n. med. Adam Zapaśnik

8.35–8.40
Dyskusja

8.40–8.55
Chemoembolizacja przerzutów raka jelita grubego
lek. Łukasz Światłowski

8.55–9.00
Dyskusja

9.00–9.15
Leczenie innych zmian przerzutowych do wątroby
lek. Marcin Szemitko

9.15–9.20
Dyskusja

9.20–9.35
Nowe możliwości (aspekty) leczenia — immunomodulacja i mikroterapia
PD dr. med. Maciej Powerski (Magdeburg)

9.35–9.40
Dyskusja

9.40–9.55
Zabiegi z zakresu radiologii interwencyjnej mają za zadanie zastąpić czy uzupełnić leczenie chirurgiczne chorych z pierwotnymi i przerzutowymi nowotworami wątroby?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

9.55–10.00
Dyskusja

8.30–9.30
Działania w celu efektywniejszej alokacji dostępnych zasobów w onkologii (All Can)
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

8.30–8.45
Efektywna alokacja dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

8.45–9.00 All Can — cele i zadania
prof. dr hab. n. med. Piotr. Rutkowski

9.00–9.15
Świadomość onkologiczna — perspektywa pacjenta
Szymon Chrostowski

 


 

9.15–9.30
Działalność rzecznicza organizacji pacjenckich w dziedzinie onkologii
Wojciech Wiśniewski, rzecznik Fundacji Alivia

 
10.00–10.15
Przerwa
10.15–11.55

10.15–11.55
Ostre powikłania raka jelita grubego
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

10.15–10.30
Niedrożność w przebiegu raka jelita grubego: postępowanie chirurgiczne
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

10.30–10.35
Dyskusja

10.35–10.50
Niedrożność w przebiegu raka jelita grubego: czy istnieje alternatywa dla chirurgii?
dr hab. n. med. Andrzej Białek

10.50–10.55
Dyskusja

10.55–11.10
Perforacja przewodu pokarmowego w przebiegu raka jelita grubego: epidemiologia i postępowanie
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki

11.10–11.15
Dyskusja

11.15–11.30
Krwotoki z raków jelita grubego: epidemiologia, postępowanie
dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

11.30–11.35
Dyskusja

11.35–11.50
Rola leczenia uzupełniającego u chorych leczonych z powodu ostrych powikłań raka jelita grubego
dr hab. n. med. Violetta Sulżyc-Bielicka, prof. nadzw.

11.50–11.55
Dyskusja

10.15–11.35
Rak przełyku — leczenie chirurgiczne od technik małoinwazyjnych do klasycznych
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, prof. dr hab. n. med. Józef Kozak, dr hab. n. med. Janusz Wójcik

10.15–10.30
Kolejność dojść operacyjnych w poszczególnych typach resekcji przełyku
prof. dr hab. n. med. Józef Kozak

10.30–10.35
Dyskusja

10.35–10.50
Chirurgia małoinwazyjna raka przełyku w Polsce
dr hab. n. med. Tomasz Skoczylas

10.50–10.55
Dyskusja

10.55–11.10
Dwupolowa resekcja przełyku z zaoszczędzeniem naczyń żołądkowych lewych
dr hab. n. med. Janusz Wójcik

11.10–11.15
Dyskusja

11.15–11.30
Zmiany w leczeniu raka przełyku na podstawie 20-letniego doświadczenia jednego ośrodka
prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki

11.30–11.35
Dyskusja

 
12.00–13.35

12.00–13.35
Rak piersi
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki, dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

12.00–12.15
Radioterapia w raku piersi — gdzie uzupełnia, a gdzie zastępuje chirurgię?
dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw.

12.15–12.20
Dyskusja

12.20–12.35
Limfadenektomia pachowa w leczeniu raka piersi — czy powinienem ją nadal wykonywać?
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki

12.35–12.40
Dyskusja

12.40–12.55
Czy nadal muszę usuwać ognisko pierwotne w raku piersi?
dr hab. n. med. Dawid Murawa

12.55–13.00
Dyskusja

13.00–13.15
Wznowa miejscowa po BCT — co zaproponuję pacjentce?
dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

13.15–13.20
Dyskusja

13.20–13.35
Co jest moim „sojusznikiem” a co „przeciwnikiem” w rekonstrukcji/onkoplastyce?
dr n. med. Marek Budner

12.00–13.30
Sesja młodych chirurgów

12.00–12.15 Krzywa uczenia i możliwości nauki w zakresie innowacyjnych technik e-chirurgii onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

12.15–12.25 Dyskusja

12.25–12.40 Specjalizacja z chirurgii onkologicznej od A do Z, czyli od przyjęcia do egzaminu końcowego
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

12.40–12.50 Dyskusja

12.50–13.05 Oferta polskiej reprezentacji ESSO-EYSAC oraz jak wyglądają światowe programy budowania kariery w chirurgii onkologicznej
dr n. med. Maciej Nowacki

13.05–13.15 Dyskusja

13.15–13.30 Wszystko o EYSAC
dr hab. n. med. Karol Połom

 
13.35–13.50
Przerwa
13.50–14.30

13.50–14.30
Sesja plakatowa
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki, dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec, dr hab. n. med. Dawid Murawa

   

14.30
Zakończenie zjazdu

W programie przewidziane są wystąpienia sponsorowane.

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl