HEAD

Walne Zgromadzenie Członków PTChO

XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej
Szczecin, 18 maja 2018 roku

Netto Arena
ul. Władysława Szafera 3/5/7
71–245 Szczecin

I termin: godz. 18.00

II termin: godz.18.10

PORZĄDEK OBRAD

 1. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 3. Sprawozdania z działalności władz PTChO w kadencji 2016–2018:
  1. Prezesa — prof. dr hab. n. med. Józef Kładny
  2. Skarbnika — prof. dr hab. n. med. Zbigniew Nowecki
  3. Sądu Koleżeńskiego — prof. dr hab. n. med. Krzysztof Herman
  4. Komisji Rewizyjnej — dr n. med. Sławomir Mazur
 4. Dyskusja nad sprawozdaniami
 5. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi — Przewodniczący Komisji Rewizyjnej — dr n. med. Sławomir Mazur
 6. Uroczyste przekazanie insygniów nowemu Prezesowi
 7. Wybór władz PTChO w kadencji 2018–2020
  1. Prezesa Elekta
  2. Członków Zarządu
  3. Sądu Koleżeńskiego
  4. Komisji Rewizyjnej
 8. Przedstawienie kandydatur i wybór nowych Członków Honorowych PTChO
 9. Informacja Konsultanta Krajowego w dziedzinie Chirurgii Onkologicznej
 10. Informacja Redaktora Naczelnego Nowotwory. Journal of Oncology
 11. Powołanie fundacji działającej na rzecz PTChO, dyskusja, podjęcie uchwały — prof. dr hab. n. med. Józef Kładny
 12. Wręczenie odznak nowym członkom Stowarzyszenia
 13. Informacje o Jubileuszowym Zjeździe PTChO — Warszawa 16–18 maja 2019 roku
 14. Propozycje miejsca i terminu kolejnych Zjazdów PTChO
 15. Wolne wnioski
 16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia

 

Zgodnie z zapisem w §15., U 3, Statutu PTChO oraz  Uchwałą nr 1. Zarządu PTChO z dnia 6 kwietnia 2018 r. o obwieszczeniu miejsca, terminu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, informacja ta została upubliczniona w dniu 16 kwietnia 2018 r. na stronach internetowych PTChO oraz XXIV Zjazdu PTChO, a także rozesłana przez Sekretariat PTChO drogą elektroniczną do członków Towarzystwa.

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica

Strony konferencji Grupy Via Medica wykorzystują pliki cookies. Opcje dotyczące cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie www.wszystkoociasteczkach.pl