HEAD

KOMITETY NAUKOWY I ORGANIZACYJNY

KOMITET NAUKOWY

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw.

 

Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki

dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Herman

prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

prof. dr hab. n. med. Józef Kładny

prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz

dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

dr hab. n. med. Dawid Murawa

dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka, prof. nadzw.

dr n. med. Michał Jankowski

dr n. med. Andrzej Kurylcio

dr n. med. Sławomir Mazur

lek. Jacek Kargul

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

 

Członkowie Komitetu Organizacyjnego:

prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw.

dr n. med. Wojciech Łobaziewicz

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica
bsjp