HEAD

OPŁATY

Opłatę prosimy zrealizować po dokonaniu rejestracji.

 

 Opłata rejestracyjna

Wniesienie opłaty do 20.01.2019

Wniesienie opłaty do 19.04.2019

Wniesienie opłaty do 10.05.2019

Wniesienie opłaty od 11.05.2019 i na miejscu

 Członkowie PTChO

450 zł

550 zł

600 zł

700 zł

 Uczestnicy niebędący członkami PTChO

500 zł

600 zł

700 zł

800 zł

 Studenci

50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

 Osoby towarzyszące

200 zł

200 zł

200 zł

200 zł

 Pielęgniarki

100 zł

100 zł

100 zł

200 zł

Opłata rejestracyjna (członkowie PTChO i uczestnicy niebędący członkami PTChO) obejmuje:

 • uczestnictwo w sesjach naukowych i wystawie firm
 • uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia zjazdu
 • materiały zjazdowe        
 • poczęstunki podczas przerw
 • identyfikator    

        
Opłata rejestracyjna dla studentów obejmuje:    

 • uczestnictwo w sesjach naukowych    
 • uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia zjazdu
 • materiały zjazdowe        
 • poczęstunki podczas przerw    
 • identyfikator

        
Opłata rejestracyjna dla pielęgniarek obejmuje:    

 • uczestnictwo w sesjach naukowych    
 • uczestnictwo w uroczystości otwarcia i zamknięcia zjazdu
 • poczęstunki podczas przerw    
 • identyfikator

Opłata rejestracyjna dla osób towarzyszących obejmuje uczestnictwo w uroczystości otwarcia zjazdu oraz uprawnia do korzystania z poczęstunków podczas przerw. Osoby towarzyszące nie otrzymują materiałów zjazdowych, nie mają wstępu na sesje wykładowe oraz wystawę firm.

Wnoszenie opłat na miejscu jest możliwe jedynie przy pomocy karty płatniczej.

Wpłaty za uczestnictwo w zjeździe prosimy dokonać na konto:
VM Media Sp. z o.o. VM Group Sp.k.
ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., o. Gdańsk
94 1600 1303 0004 1007 1035 9151
z dopiskiem imię i nazwisko, PTCHO 2019”

 

Z dniem 26.03.2012 roku zostały wprowadzone następujące opłaty za wysyłkę faktur VAT:

 • Wysyłka e-mailem — 0,00 PLN
 • List zwykły polecony — 5,00 PLN

 

Warunki wycofania zgłoszenia*
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w zjeździe należy zgłaszać na adres organizatora lub e-mailem na adres konferencyjny:  ptcho2019@viamedica.pl
W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed zjazdem — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed zjazdem— koszty manipulacyjne wynoszą 35%,
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed zjazdem — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

*Powyższe warunki nie dotyczą osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu art. 221 ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93) tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.).


 

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica
bsjp