HEAD

PROGRAM

 

Środa, 15 maja 2019 roku

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego

9.00–13.30
Konsensus leczenia chorych na nowotwory piersi PTChO — prezentacja aktualizacji z 2019 r.

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski,
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw.

 

Zebranie Sekcji Nowotworów Piersi PTChO

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski,
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw.

 

14.00–19.00
Kurs "Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii onkologicznej" — część I
–> rejestracja>>>

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach (kierownik naukowy)

dr n. med. Wojciech Łobaziewicz (kierownik organizacyjny)

Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre, sala Meeting Room 2

18.00–20.00
Zebranie Zarządu PTChO


 

Czwartek, 16 maja 2019 roku

Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Centrum Edukacyjno-Konferencyjne im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego

8.00–13.00
Kurs „Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii onkologicznej" — część II –> rejestracja>>>

 

 

Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre
Warsaw Hall II–III Sala Meeting Room 1
 

9.30–10.30

Posiedzenia Rejestru Klinicznego GIST

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

11.00–12.30 Konferencja prasowa (sala Light Room)

11.00–12.30 Spotkanie Sekcji Nowotworów Otrzewnej PTChO

12.30–13.30 Zebranie Zespołu Konsultantów Wojewódzkich z Konsultantem Krajowym

14.00–14.15
Sylwetki Polskich Chirurgów Onkologów - prof. dr hab. n. med. Andrzej Kopacz

Prezentuje: prof. dr hab. n. med. Janusz Jaśkiewicz

 

14.15–15.30

XXXVI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTChO: Immunoterapia w wybranych nowotworach

Prowadzący: dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw., dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.,

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

 

14.15–14.30 

Rak żołądka

dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz

 

14.30–14.45   

Rak jelita grubego

dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz

 

14.45–15.00   

Czerniak

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

15.00–15.15   

Rak piersi

dr n. med. Michał Jarząb

 

15.15–15.30   

Rak płuca

prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski

 

15.30–15.50
Przerwa na kawę

18.00–19.00
Ceremonia inauguracji XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

18.00–18.10 Wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

18.10–18.20 Wystąpienie Prezesa PTChO i przewodniczącego Komitetu Naukowego

18.20–18.25 Wystąpienie Dyrektora COI

18.25–18.30 Wręczenie dyplomów za najlepsze prezentacje plakatowe XXIV Zjazdu PTChO w Szczecinie w 2018 roku

18.30–18.35 Wręczenie dyplomów za najlepsze prezentacje ustne XXIV Zjazdu PTChO w Szczecinie w 2018 roku

18.35–18.40 Wręczenie nagrody naukowej PTChO

18.40–18.50 Wręczenie medali „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej”

18.50–19.00 Wręczenie tytułu Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

 

19.00–20.00
Sesja Inauguracyjna XXV Zjazdu PTChO
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kułakowski, dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw.,
dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

 

19.00–19.20 

Wykład im. Profesora Tadeusza Koszarowskiego. Czerniak — zaskakująca historia zmiany barwnikowej
prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki

 

19.20–19.35   

Wykład specjalny Prezesa European Society of Surgical Oncology
Surgical oncology as a specialty — future trends

prof. Tibor Kovacs

 

19.35–20.00   

Wykład Jubileuszowy z okazji 25-lecia PTChO

25 lat minęło. Jak jeden dzień?

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kułakowski

 

20.15
Koktajl


 

Piątek, 17 maja 2019 roku

Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre

Warsaw Hall II–III Warsaw Hall IV

8.00–8.45
Kawa z ekspertem

Moderator: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

 

8.00–8.45

Zespolenia jelitowe w laparoskopowej resekcji odcinkowej jelita grubego w przykładach

prof. dr hab. n. med. Andrzej Budzyński

8.00–8.40
Kawa z ekspertem

Moderator: prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki

 

8.00–8.20
Rak piersi u starszych kobiet

prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarski

 

8.20–8.40
Rola płynnej biopsji u chorych na raka piersi

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Kołacińska

9.00–9.45 
Sesja satelitarna firmy MSD. Rola i miejsce leczenia okołooperacyjnego i systemowego w terapii chorych na zaawansowanego czerniaka

9.00–9.15
Wstęp. Leczenie okołooperacyjne i systemowe czerniaka
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

9.15–9.30
Prezentacja przypadków

dr n. med. Bożena Cybulska-Stopa

 

9.30–9.45
Dyskusja

 

9.45–10.15
Sesja satelitarna firmy Medtronic. Hemostaza. Materiały hemostatyczne, które znasz — mogą pomóc a nie szkodzić

dr n. med. Igor Madej

9.00–10.45
Jak skojarzyć leczenie chirurgiczne z żywieniowym w nieszczelności zespolenia? Sesja we współpracy z Nutricia Polska

Prowadzący: dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.,
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

 

9.00–9.15
Jak skojarzyć leczenie chirurgiczne z żywieniowym w nieszczelności zespolenia 

prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk,
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw.

 

9.15–9.30
Nieszczelność zespolenia w miednicy

dr n. med. Michał Jankowski

 

9.30–9.45
Nieszczelność zespolenia w górnym piętrze jamy brzusznej

dr n. med. Tomasz Olesiński

 

9.45–10.00
Jak i kiedy podjąć interwencję żywieniową w przypadku nieszczelności zespolenia?

dr n. med. Aleksandra Kapała

 

10.00–10.25
Debata z udziałem uczestników (pytania i odpowiedzi)

dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.,
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

 

10.25–10.45
Podsumowanie i praktyczne zalecenia

dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.,
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

10.45–11.00
Przerwa na kawę

11.00–12.00
Wątpliwości praktyczne u chorych na DCIS

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski,
dr n. med. Andrzej Kurylcio, lek. med. Jacek Kargul 

 

11.00–11.15
W jaki sposób patomorfolog ocenia szerokość marginesów po wycięciu guza piersi i jak chirurg może w tym pomóc?

prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek

 

11.15–11.30
Rola radioterapii u chorych leczonych z powodu DCIS

dr hab. n. med. Anna Niwińska, prof. nadzw.

 

11.30–11.45
Kiedy radykalizacja chirurgiczna po wycięciu DCIS jest potrzebna, a kiedy nie?

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw.

 

11.45–12.00

Dyskusja

11.00–11.50
Centralizacja leczenia

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Józef Kładny,
dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski

 

11.00–11.20
Czego można się spodziewać po centralizacji leczenia raka odbytnicy?

prof. dr hab. n. med. Paweł Mroczkowski

 

11.20–11.40

Centralizacja leczenia chorych na nowotwory w Polsce

Sławomir Gadomski

 

11.40–11.50
Dyskusja

12.00–12.45
Dyskusja "Jak uzyskać i udokumentować zgodę na tzw. profilaktyczną masektomię?"

PYTA: dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw.

ODPOWIADA: mec. Hanna Rubaszewska

 

12.45-13.30 Współpraca pacjentów i onkologów

Moderatorzy: dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, dr hab. n. med. Wojciech Wysocki, prof. nadzw.

ALL.CAN — Szymon Chrostowski

Fundacja OMEA LIFE — Ewelina Puszkin

PKOPO — Krystyna Wechmann

 

12.00–13.45
Co nowego w chirurgicznym leczeniu nowotworów w 2019 r.?

Prowadzący: dr hab. n. med. Dawid Murawa,
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

 

12.00–12.15

Nowotwory piersi

prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki

 

12.15–12.30
Nowotwory przełyku i żołądka

prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

 

12.30–12.45
Nowotwory wątroby i dróg żółciowych 

prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski

 

12.45–13.00
Nowotwory trzustki

dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec

 

13.00–13.15
Nowotwory jelita grubego

dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

 

13.15–13.45

Nowotwory skóry

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski
dr hab. n. med. Witold Owczarek, prof. nadzw.

13.30–14.30
Lunch

14.30–15.30
Sesja onkogeriatryczna

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka,
dr hab. n. med. Jakub Kenig, dr n. med.  Andrzej Cichocki 

 

14.30–14.45

Kwalifikacja pacjentów w podeszłym wieku do leczenia operacyjnego

prof. dr hab. n. med. Barbara Gryglewska

 

14.45–15.00
Nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego w wieku podeszłym

dr hab. n. med. Jakub Kenig

 

15.00–15.15
Leczenie nowotworów złośliwych wątroby w wieku podeszłym

prof. dr hab. n. med. Rafał Paluszkiewicz

 

15.15–15.30 

Dyskusja

14.30–15.00

Postępowanie z chorymi na czerniaki o zaawansowaniu regionalnym

Prowadzący: dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki,

dr hab. n. med. Dawid Murawa,
dr n. med. Andrzej Kurylcio

 

14.30–14.45      

Regionalne węzły chłonne u chorych na czerniaki — postępowanie chirurgiczne

dr n. med. Marcin Zdzienicki

 

14.45–15.00               

Wykład sponsorowany firmy BMS. Leczenie okołooperacyjne czerniaków skóry

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

15.00–16.20

Sesja prac oryginalnych

Prowadzący: dr hab. n. med. Dawid Murawa,
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Herman,
dr hab. n. med. Zoran Stojcev, prof. nadzw.

 

15.00–15.35       

Blok tematyczny: rak jelita grubego

 

15.00–15.05      

Ryzyko przerzutów odległych w zależności od czasu przerwy pomiędzy zakończeniem wysokofrakcyjnej radioterapii (5x5Gy), a operacją, w  materiale dwóch randomizowanych badań klinicznych z zastosowaniem gąbki kolagenowej z gentamycyną (GRM01/1997 i GRM02/2007) 

lek. Adam Dmitruk

 

15.05–15.10                

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa miejscowego wycięcia guzów odbytnicy techniką przezodbytowej endoskopowej mikrochirurgii (TEM)

lek. Marek Czarnecki

 

15.10–15.15    

Czynniki wpływające na jakość usunięcia mezorektum u chorych operowanych z powodu raka odbytnicy

dr n. med. Piotr Saramak

 

15.15–15.20                

Ocena żywienia dojelitowego według program „Fast Track” u chorych operowanych z powodu nowotworów jelita grubego 

dr n. med. Beata Jakusik 

 

15.20–15.25                

Prognostyczne znaczenie współczynnika zajętych przerzutami węzłów chłonnych do całkowitej liczby zbadanych węzłów chłonnych (LNR — lymph node ratio) u chorych na raka odbytnicy, leczonych radykalnie w sposób skojarzony

dr n. med. Anna Cencelewicz-Lesikow

 

15.25–15.35       
Pytania do prelegentów/dyskusja

 

15.35–16.00       
Blok tematyczny: rak piersi

15.35–15.40                
Ocena znaczenia klinicznego wielkości nacieku nowotworowego okołowęzłowej tkanki tłuszczowej u chorych na raka gruczołu piersiowego z obecnością zmian przerzutowych w węźle wartowniczym  — analiza jednoośrodkowa
dr n. med. Tomasz Nowikiewicz 

15.40–15.45                
Analiza metod diagnostycznych zmian ogniskowych w gruczołach piersiowych za pomocą otwartych biopsji chirurgicznych i biopsji gruboigłowych w Polsce
dr n. med. Andrzej Lorek 

15.45–15.50      
Biopsja węzła chłonnego wartowniczego metodą ferromagnetyczną u chorych na raka piersi po chemioterapii neoadiuwantowej
dr n. med. Andrzej Kurylcio 

15.50–16.00       
Pytania do prelegentów/dyskusja 

 

16.00–16.30       
Blok tematyczny: mięsaki i czerniak

16.00–16.05      
Wyniki leczenia pierwotnych mięsaków przestrzeni zaotrzewnowej w Centrum Onkologii–Instytucie w Warszawie
lek. Jacek Skoczylas

16.05–16.10      
Izolowana Perfuzja Kończynowa w Hipertermii (ang.Hypertermic Isolated Limb Perfusion — HILP) w leczeniu czerniaka o zaawansowaniu lokoregionalnym — doświadczenia jednego ośrodka
dr n. med. Marcin Zdzienicki 

16.10–16.15      
Porównanie klasyfikacji stopnia zaawansowania edycji 8. i 7. według AJCC czerniaków w stadium lokoregionalnym
lek. Paweł Teterycz 

16.15–16.20      
Wyniki leczenia chorych na mięsaka kościopochodnego położonego w obrębie stawu kolanowego leczonych w sposób oszczędzający kończynę przy zastosowaniu megaprotez z uwzględnieniem wyników czynnościowych
dr n. med. Tomasz Goryń 

16.20–16.30       
Pytania do prelegentów/dyskusja

15.30–16.30
Zebranie sekcji onkogeriatrycznej PTChO

16.30–17.30
Racjonalne leczenie przetok pooperacyjnych — jak wybrać właściwy sposób postępowania?

Prowadzący: dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski,
prof. nadzw., dr n. med. Michał Jankowski,
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

 

16.30–16.45
Przełyk/żołądek

dr n. med. Tomasz Olesiński

 

16.45–17.00
Trzustka, drogi żółciowe

dr n. med. Andrzej Cichocki

 

17.00–17.15
Jelito grube 

prof. dr hab. n. med. Marek Bębenek

 

17.15–17.30
Układ moczowy

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach

16.30–17.30      
Sesja satelitarna firmy Novartis. Chorzy na czerniaka w III stopniu zaawansowania — co chirurg powinien wiedzieć w 2019 r. 
Prowadzący: dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw.,
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Zmiany w postępowaniu z regionalnymi węzłami chłonnymi u chorych na czerniaka
dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw.

Możliwości i wskazania do leczenia uzupełniającego u chorych na czerniaka
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

Prezentacja praktycznego algorytmu postępowania dla chirurgów
dr n. med. Wojciech Łobaziewicz

Dyskusja

 

18.00–19.00
Walne Zgromadzenie Członków PTChO


 

Sobota, 18 maja 2019 roku
Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre
Warsaw Hall II–III Warsaw Hall IV

8.00–9.00
Kawa z ekspertem

Moderator: prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

 

Prawa lekarza — sesja prawna

dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak

8.00–9.00
Kawa z ekspertem

Moderator: dr n. med. Sławomir Mazur

 

Jak poprawnie kwalifikować chorych do natychmiastowej rekonstrukcji piersi po leczeniu przedoperacyjnym? 

prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski

9.00–10.00
Leczenie chorych na mięsaki

Prowadzący: dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski,

dr hab. n. med. Zoran Stojcev,
prof. nadzw.,prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

 

 

9.00–9.20
Mięsaki tkanek miękkich — czy i kiedy zastosować leczenie neoadjuwantowe?

dr hab. n. med. Iwona Ługowska, prof. nadzw., Mateusz Spałek

 

9.20–9.35
Mięsaki zaotrzewnowe — zakres leczenia w zależności od typu mięsaka

prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski

 

9.35–9.50
Leczenie skojarzone nowotworów podścieliskowych przewodu pokarmowego

dr n. med. Monika Dudzisz-Śledź

 

9.50–10.00

Dyskusja

 
10.00–10.15
Przerwa na kawę

10.15–12.00
Miejscowo zaawansowany i nawrotowy rak odbytnicy — strategia leczenia chirurgicznego

Prowadzący: dr hab. n. med. Sławomir Mrowiec,
prof. dr hab. n. med. Józef Kładny, prof. dr hab. n. med. Piotr Richter

 

10.15-10.35
Nieresekcyjny rak odbytnicy — brak odpowiedzi na leczenie neoadjuwantowe

prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski 

 

10.35-10.55
Czy HIPEC może być zastosowany jako leczenie uzupełniające?

dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski, prof. nadzw.

 

10.55-11.15
Rak odbytnicy po radioterapii — czy chirurg może zmniejszyć ryzyko przerzutów (odległe wyniki badania GRM_02) 

dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

 

11.15-11.35
Kontrowersje dotyczące chemioterapii uzupełniającej po radioterapii i radykalnej resekcji techniką TME 

dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz  

 

11.35-11.55
Kiedy protekcyjna stomia jest potrzebna — badanie PSSO-01 (wyniki analizy przejściowej)

dr n. med. Michał Jankowski

 

11.55-12.00
Dyskusja

10.15–11.30
Kontrowersje w leczeniu okołooperacyjnym chorych na lokoregionalnie zaawansowanego raka piersi

Prowadzący: dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw.,

prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki,

prof. dr hab. n. med. Rafał Matkowski

 

10.1510.40

Kontrowersje w onkologii klinicznej

dr n. med. Agnieszka Grunszfeld

 

10.4011.05

Kontrowersje w radioterapii

dr hab. n. med. Adam Maciejczyk

 

11.0511.30

Kontrowersje w chirurgii

prof. dr hab. n. med. Zbigniew I. Nowecki

11.30–12.00

Sesja plakatowa

prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski,
dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka, prof. nadzw., dr n. med. Andrzej Kurylcio

Sesja prac oryginalnych — część II

Prowadzący: dr n. med. Janusz Słuszniak,
dr hab. n. med. Zoran Stojcev, prof. nadzw.,

dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

 

12.00–12.30
Blok tematyczny: postępy chirurgii onkologicznej

 

12.00–12.05
Krzywa uczenia się chirurgii cytoredukcyjnej z HIPEC w 8-letnim doświadczeniu klinicznym

dr n. med. Jerzy Mielko

 

12.05–12.10
Heterogenność odpowiedzi na rutynową chemioterapię adjuwantową u pacjentów z rakiem żołądka — czy występuje zjawisko pierwotnej oporności?

Mateusz Pryt

 

12.10–12.15
Proksymalna resekcja żołądka z częściową neofundoplikacją u chorych na zaawansowanego raka górnej części żołądka
prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

 

12.15–12.25
Pytania do prelegentów/dyskusja

12.25–12.30
Podsumowanie sesji

12.00–12.45

Częściowa i całkowita odpowiedź na leczenie neoadjuwantowe — jak i kogo operować?

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski,
prof. dr hab. n. med. Andrzej Stelmach,
prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski

 

12.0012.20

Rak odbytnicy — strategia “watch-and-wait” (badanie PSSO_02)

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bujko 

 

12.2012.40

Rak żołądka — całkowita odpowiedź kliniczna po chemioterapii

prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

 

12.4012.45

Dyskusja

 

 

12.30
Zakończenie XXV Zjazdu

dr hab. n. med. Wojciech M. Wysocki, prof. nadzw.,
dr hab. n. med. Andrzej Rutkowski, prof. nadzw.

 

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica
bsjp