HEAD

ZGŁASZANIE STRESZCZEŃ

REGULAMIN ZGŁASZANIA PRAC NA XXV JUBILEUSZOWY ZJAZD PTChO 2019

Informacje ogólne
Uczestnicy XXV Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej będą mieli możliwość przedstawienia prac oryginalnych oraz opisów przypadków w postaci plakatów zjazdowych albo ustnych prezentacji. Streszczenia prac będą przyjmowane do 17 marca 2019 roku w formie elektronicznej, jedynie za pośrednictwem strony internetowej zjazdu, zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.

Nadesłane prace zostaną poddane ocenie recenzentów wybranych z grona Komitetu Naukowego zjazdu, a decyzja o ich przyjęciu i zakwalifikowaniu do prezentacji plakatowej albo ustnej zostanie przesłana osobom zgłaszającym drogą elektroniczną do 6 kwietnia 2019 roku.

Układ streszczenia
Prace przygotowane w języku polskim, powinny składać się z następujących części:

  1. Nagłówek
  2. Wstęp
  3. Cel
  4. Materiał i metody
  5. Wyniki
  6. Wnioski
  7. Słowa kluczowe

Nagłówek powinien zawierać: tytuł streszczenia, pierwszą literę imienia i nazwiska autorów oraz ich afiliacje, z podkreśleniem osoby prezentującej pracę. Streszczenia nie powinny przekraczać 250 słów. Wszystkie streszczenia zakwalifikowane do prezentacji podczas XXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej zostaną opublikowane w czasopiśmie „Nowotwory. Journal of Oncology”.

Warunkiem przyjęcia pracy do prezentacji i jej publikacji jest uiszczenie zjazdowej opłaty rejestracyjnej.

Pracę można zgłosić jedynie poprzez stronę internetową: www.zjazd.ptcho.org.pl

Organizator:

Via Medica

Patronat medialny:

Via Medica
Via Medica

Partner:

Via Medica
bsjp